Aura Coaching

Wat is een Aura?

 

Een aura is een dynamisch energieveld. Bij levende wezens verandert het voortdurend, wat het boeiend maakt. Tijdens de waarneming van de aura komt er een wereld vol kleuren tevoorschijn, maar ook herinneringen, energiestromen, beelden en films met betekenissen en gevoelens. Door jarenlange training kan men leren om al die energie door subtiele waarneming te vertalen in een begrijpelijke taal. Dan is de informatie bruikbaar.


Wat is een Auralezing?

 

Tijdens een Auralezing wordt er op een liefdevolle manier gekeken naar de verschillende lagen van wie je bent. De lezing bestaat uit vier delen en duurt anderhalf uur. ​Elk deel wordt digitaal opgenomen, omdat je nooit in één keer alles kan onthouden. En natuurlijk is er ook tijd voor vragen.

​Wat is er te zien tijdens een Auralezing?

 

Een Aura is heel complex en bestaat uit vele lagen en dimensies. Daarom wordt een Auralezing in verschillende delen opgesplitst.  


I. Algemeen beeld van wie je bent
Ook wel de roosreading genoemd. Daarin wordt eerst gekeken naar het hoger bewustzijn, de essentie van wie je bent. Vervolgens hoe je van daaruit op aarde gekomen bent, hoe je je staande houdt en op welke manier je communiceert met de wereld om je heen. Tenslotte wordt er een beeld gevormd van de persoon die je nu bent.

II. Vorige levens.
Hierin worden vorige levens bekeken die nu voor jou van belang zijn om te horen. De kennis die je toen opdeed kan jou in dit leven voor een stuk inspireren. 

III. De Aura zelf
De kleuren, de vorm, groot of klein, al dan niet doorzichtig, enz, alles heeft een betekenis. Over het algemeen kan je stellen, dat krachtige gezonde mensen, heldere, volle kleuren in hun aura hebben en dat doffe, donkere of vale kleuren duiden op zwakte, ziekte of pijn. Het energieveld biedt ons de mogelijkheid om aan de wereld te laten zien, wie wij zijn en om indrukken op te doen. Maar het biedt ons tevens de mogelijkheid om ons te beschermen. 

IV. De chakra's.
Chakra's zijn de belangrijkste energiecentra die op verschillende plaatsen in je lichaam liggen. De veerkracht van de chakra's is belangrijk zodat jij je kan openen of sluiten, afhankelijk van de situatie om je te voeden of eerder om je te beschermen. 

 

1. Het eerste chakra, onderaan bij je lies, heeft te maken met veiligheid en overleving.


2. Het tweede, middenin je buik, is verbonden met gevoelens en seksualiteit.


3. Het derde, ter hoogte van je maag, met kracht en macht.


4. Het vierde, ter hoogte van je hart, met liefde voor jezelf en anderen.


5. Het vijfde ligt ter hoogte van je keel en heeft te maken met communicatie. Niet alleen hoe je je verbindt met anderen, maar ook je innerlijke communicatie: met je innerlijk kind, met de vorige levenskennis, met het hoger bewustzijn en hoe je uitdrukking geeft aan je kennis en liefde.


6. Het zesde chakra, ter hoogte van je derde oog, heeft te maken met hoe je jezelf ziet, hoe je de wereld ziet en hoe je jezelf in de wereld ziet.


7. Tenslotte het zevende, bovenop je hoofd, is verbonden met al je weten van dit en vorige levens.


De informatie die verkregen wordt uit deze vier delen wordt dan verweven in een boeiend verhaal.
 

Komen er ook onaangename beelden tevoorschijn?

 

Bij een Auralezing kunnen er ook minder aangename beelden of gevoelens tevoorschijn komen. Maar dan wordt er altijd

gekeken en gecommuniceerd met het beeld ... wat wil het zeggen, wat heeft het nodig, wat is de boodschap die er achter ligt, ... .

In een Auralezing wordt er altijd naar het bekrachtigende gevoel gezocht zodanig dat je een stap verder kunt en dat je meer helderheid krijgt in de stappen die je kan zetten. Zo kan een doffe kleur duiden op een zwakte of een pijn maar door verder te kijken kan het informatie geven over de aandacht en de zorg die het nodig heeft. Daarom is een Auralezing ook altijd helend.

Hoe kan een Auralezing je helpen?

 

Een Auralezing is een liefdevolle en niet-oordelende begroeting die door middel van een compleet verhaal meer inzicht geeft in wie je bent. Dat is op zich al heel verhelderend en inspirerend, maar ook je potentieel en je mogelijkheden worden bekrachtigd. Daarbij gebeuren er ook nog eens allerlei helingen, bewust of onbewust. Kortom, het is een interactie die, maanden tot zelfs jaren, stimulerend kan doorwerken. 
 

Kan ik ook met een bepaald thema komen?

 

Een Auralezing is ook mogelijk op een specifiek thema. De lezing is dan korter en duurt ongeveer een uur. Allerlei thema's kunnen een rol spelen. Kijken naar relaties vanuit een energetisch perspectief is heel populair omdat relaties een belangrijke rol in ons leven spelen. Er wordt dan gekeken naar de interactie van twee aura's, naar de diepere lagen van verbinding en indien nodig naar eventuele ontmoetingen in vorige levens. Dit alles kan veel duidelijkheid en inzicht geven waardoor de relatie eerlijker en echter beleefd kan worden. 

Wat is de prijs?

 

90 € voor de volledige lezing met de opnames die per mail worden doorgestuurd.

 

 

 

  Touch For Awareness

Wat is een Touch for Awareness?

 

Touch for Awareness is een combinatie van Aura Reading, Kinesiologie en Healing. 
Het vertrekpunt is hier een probleemsituatie. Iets waarin je voelt dat je niet verder komt en dat jou blokkeert. Van daaruit wordt er gefocust op een affirmatie.

Bijvoorbeeld: "ik voel me onrustig". De affirmatie is dan "ik ben altijd rustig".

Maar het wordt snel duidelijk dat Positive Thinking in dit geval niet helpt omdat het onderliggende systeem onrustig is. Het ligt opgeslagen in het energetisch lichaam dat ook een geheugen heeft. En dergelijke conflicten in het systeem geven altijd een verzwakking. Dat kan je snel vaststellen met een spiertest.

Maar anderzijds tonen de spiertesten ook aan wanneer het systeem versterkt.

Dus, aan de hand van Aura Reading en spiertesten wordt de diepere oorzaak gezocht. Die ligt vaak in verschillende lagen verborgen. Daar wordt dan telkens een begeleide heling op gedaan waardoor het onderliggende systeem als het ware geherprogrammeerd wordt
.
 

Kan ik weten of Touch for Awareness voor mij werkt?

 

Ja, en dat is het mooie eraan. Het verschil tussen voor en na de sessie kan je duidelijk ervaren.

Heeft dat een blijvend effect?

 

De Touch for Awareness raakt natuurlijk wel een aantal kwetsbare delen aan en verzorgt het ook maar net zoals bij de genezing van een wonde vraagt het een stuk nazorg, ook al is het energetische systeem zelf-herstellend. Dat kan op allerlei manieren en er wordt ook gekeken wat best voor je kan werken. 

Zo kan de affirmatie zich geleidelijk aan in jouw systeem verder nestelen.  

Zijn er nog andere voordelen?

 

Touch for Awareness is heel diepgaand en gaat een stuk herinnering van je verleden herschrijven. Daardoor wordt ook een stuk potentieel van je toekomst geopend. 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Tweewekelijks gratis tips van ons?

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle