top of page

Privacy beleid

Uw privacy is belangrijk voor ons !
We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren. 


1. Wie zijn we ? 
Uw gegevens worden verwerkt door PURE te 9820 Merelbeke, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer

BE 0833.961.161
Binnen PURE zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Petra Demey en Kalenzo Taveirne de verantwoordelijke personen die daar in functie van hun aangeboden activiteiten toegang toe moeten hebben.
Indien u bijkomende vragen heeft en/of u wenst meer informatie kan u ons steeds contacteren op volgend contactadres: hello@purehbm.com

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we ? 
De gegevens die we rechtstreeks verzamelen en die we aan u opvragen om u te contacteren zijn uw:
• naam
• voornaam
• e-mailadres
• telefoonnummer
• adres
Indien u bij Petra Demey of Kalenzo Taveirne op consult gaat of een behandeling krijgt, worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor professioneel advies of voor de behandeling verzameld.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens ?
Het doel van PURE is:
- om u onze nieuwsbrief te kunnen mailen 
- om u te kunnen contacteren betreffende uw inschrijving in één van onze aangeboden activiteiten
- om professioneel advies en behandelingen te kunnen aanbieden. 
Om deze dienstverlening aan u te kunnen bieden zal PURE persoonsgegevens van u verzamelen. De informatie die PURE opvraagt en waarmee PURE u kan identificeren, worden persoonsgegevens genoemd. 
Indien u geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zal u geen nieuwsbrief ontvangen en door PURE niet gecontacteerd kunnen worden. 

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens ? 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard ? 
Uw persoonsgegevens worden door PURE bewaard zolang als nodig is om het doel zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken. 
Uiteraard bewaart PURE uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen ? 

a) U kunt uw gegevens inkijken
Wilt u bekijken welke persoonsgegevens PURE over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 
PURE zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. PURE kan nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, …) 

b) U kunt uw gegevens laten verbeteren
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we u om ons dit mee te delen zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen. 

c) U kunt uw gegevens laten verwijderen.
Indien u van mening bent dat PURE bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

d) U kunt vragen of de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat PURE uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, kan u vragen op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Dit betekent dat PURE uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. PURE mag uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mag er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

e) U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. 
Wij kunnen echter melden dat wij geen gebruik maken van deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

f) U kunt uw toestemming intrekken 
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 2), kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. PURE heeft echter géén toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Indien u één of meerdere van deze rechten wil uitoefenen gelieve dan contact op te nemen op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen. 
Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat PURE uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft. 
PURE doet er alles aan om haar verplichtingen in het kader van de Verordening na te leven. Ingeval van vragen staan wij uiteraard ter beschikking voor verdere informatie.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

bottom of page